Gå til innhold

Om arrangementet

Bankhjørnet - tirsdag, 25. april 2023, kl. 18:00

Grafill

Kunne du tenke deg å engasjere deg for faget? Da vil vi ha deg med på laget! Vi ønsker at alle blir med – fra studenter til de mest erfarne designerne. Du møter oss der du er i landet på en og samme kveld.

Faggruppene og lokallagene i Grafill drives av engasjerte frivillige. Sammen og hver for oss skaper vi sosiale og faglige møteplasser for medlemmer og resten av bransjen. Vi er entusiaster i alt som påvirker og utvikler faget. Vi skaper et sterkt nettverk hvor folk samles, og samarbeider tett med andre som brenner for design, illustrasjon og animasjon. Vi elsker å nerde med likesinnede og utvikle bransjen gjennom faglige diskusjoner.

Grafills fem faggrupper består i dag av Animasjon og Motion Design, Grafisk Design, Illustrasjon, Interaktiv Design og Tegneserier. Vi er Grafills fageksperter på våre felt. Vi har øret til bakken og ligger alltid i front for å skape faglige arrangementer som er engasjerende og lærerike. Noen faggrupper er mer politisk aktive enn andre, men alle er vi opptatt av å fremme behovene til medlemmene i fagfeltet vi representerer.

Grafills seks lokallag finnes i Bergen, Sørlandet, Trondheim, Tromsø, Møre/Romsdal og Stavanger. Gjennom lokallagene er Grafill landsdekkende og et naturlig samlingspunkt for bransjen der de er. Vi er alltid oppdaterte og sørger for lokale arrangementer med høy faglig kvalitet på tvers av alle våre fagfelt. Lokallagene bidrar til at både lokale spesialister og generalister kan møtes til felles læring og diskusjon.

Kom å ta en uforpliktende prat med oss! Grafill serverer pizza, snacks, drikke og hyggelig prat hele kvelden.