Gå til innhold
Barnevernsseminar

Barnevernsseminar

Barnevernsseminar

Om arrangementet

Bankhjørnet - onsdag, 05. oktober 2022, kl. 18:00

Flerkulturelt Forum Tromsø

Flerekulturelt forum Tromsø ønsker å invitere dere på et seminar hvor vi vil informere mennesker av utenlandsk bakgrunn om den statelige institusjonen Barnevernet, dens funksjon og rolle i det norske samfunnet og rettighetene som foreldre og barn i Norge har ovenfor barnevernet.

Flerekulturelt forum Tromsø would like to invite you to a seminar where we will inform people with a foreign background about the state institution Child protection services, its function and role in Norwegian society and the rights that parents and children in Norway have in relation to Child protection services.