Gå til innhold
RomsaDàl! Stolthet omkring det samiske

RomsaDàl! Stolthet omkring det samiske

RomsaDàl! Stolthet omkring det samiske

Om arrangementet

Bankhjørnet - torsdag, 02. desember 2021, kl. 15:00

Tromsø Idrettslag

Meld deg på her, påmeldingsfrist 30.november:

Kick off i Rødbanken
Torsdag 2. desember kl 15.00 skal vi arrangere et Kick Off der vi presenterer arbeidet og hvordan dere kan være med å bidra. Det er selvsagt gratis å være med!

Påmeldingmeldigsfrist 30.november, meld deg på via knappen over.

Fra 1.januar går vi i gang med prosjektet RomsaDál. Det er en oppfølging av #doarváidál eller #noknu som ble lansert før jul i fjor. https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/opprop-mot-samehets-i-tromso-tar-av-pa-sosiale-medier-1.15280873

Oppropet ble en suksess og nå ønsker vi å ta det et steg videre!

Gjennom 2021 har vi sammen med flere andre aktører, deriblant Troms Fotballkrets, Troms og Finnmark Idrettskrets, ulike samiske organisasjoner, Gaisi, Tromsø Kommune, UIT, Rakettnatt, Redd Barna med flere, jobbet frem et konsept som vi gleder oss veldig til å gå igang med.

Vi har fått midler fra Sametinget til å ansette en prosjektleder. Hun heter Elle Nystad og skal være et bindeledd mellom prosjektet og de av dere som ønsker å delta. Elle er fra Karasjok og er en populær Youtuber.

Målsettingen er å bruke det samiske språket aktivt i vår hverdag, gjennom for eksempel i ulike kommunikasjonsflater, i forbindelse med arrangementer og informasjon. Alle som ønsker å være med, vil få tilbud om å oversette enkle budskap som dere kan bruke i deres hverdag. For eksempel noen linjer på samisk i forbindelse med markedsføring av et arrangement, et generelt budskap eller bare små deler av deres flater som dere ønsker å oversette til samisk. Alle bidrag er veldig kjærkomment. Jo mer vi tar i bruk språket, desto mer vanlig blir det i byen vår. Ingen bidrag er for små!

Vi ønsker både idretten, organisasjoner, næringslivet, det offentlige og enkeltpersoner med på laget.

Program Kick Off
15.00 Oppmøte, kaffe og noe å bite i.

15.10 Politisk ledelse i Tromsø Kommune forteller litt om Tromsø som en inkluderende by.

15.20 Elle Nystad, prosjektleder RomsaDál, presenterer prosjektet og de videre planene.

15.50 Tom Høgli, Tromsø IL. Slik planlegger vi Romsádal

Det videre programmet kommer fortløpende, blant annet prøver vi å få til litt underholdning. Vi satser på å være ferdig senest kl16.30.

La oss sammen styrke det STORE LAGET i byen vår!!