Gå til innhold
Samfunnsdebatt – Europa i krise, hvordan angår det oss?

Samfunnsdebatt – Europa i krise, hvordan angår det oss?

Samfunnsdebatt – Europa i krise, hvordan angår det oss?

Om arrangementet

Bankhjørnet - onsdag, 07. desember 2022, kl. 18:30

Nord-Norge Europakontor og Arctic Frontiers

Påmelding

Europa i krise, hvordan angår det oss? Under Nordnorske europadager 2022 inviterer vi alle nordlendinger til en spennende samfunnsdebatt om Nord-Norge og Europa.

Europa står i flere kriser om dagen: Russlands invasjon av Ukraina, som har ført til både krig og energikrise på kontinentet og klimakrise, hvor EUs store ambisjoner om klimanøytralt samfunn innen 2050 også har ringvirkninger utenfor EU. Men hvordan angår egentlig krisene i Europa oss i Nord-Norge?

Kom på vår samfunnsdebatt og finn ut!

Arrangør: Nord-Norges Europakontor og Arctic Frontiers
Moderator: Zølvi Pedersen, Seniorrådgiver og Faggruppeleder Samfunnskontakt, UiT

Innledere:
Lotte Lindbjør, regionleder Nord-Norge, UN Global Compact
Lise Rye, professor i samtidshistorie, NTNU
Petter Bjørkli, klyngeleder, Energi i Nord
Gøril Johansen, daglig leder, Pro Tromsø AS
Marcela Douglas Aranibar, leder, Senter for fredsstudier (CPS)
Lavrans Lockertsen, medlem, Ungdommens fylkesråd, Troms og Finnmark

Torjer A. Olsen, instituttleder, Senter for samiske studier, UiT