Gå til innhold
SuiT 45+ Helseangst og vaksineangst

SuiT 45+ Helseangst og vaksineangst

SuiT 45+ Helseangst og vaksineangst

Om arrangementet

Bankhjørnet - onsdag, 26. januar 2022, kl. 12:30

Senioruniversitetet

Påmelding

v/Tore Sørlie, UiT/UNN

COVID-pandemien er en trussel som utløser krisereaksjoner og som resulterer i at flere har fått psykiske problemer og helseangst enn det som var tilfelle
før pandemien. Vi er fra naturens side utstyrt med et autonomt nervesystem (sympatisk/parasympatisk) som aktiveres i situasjoner hvor våre grunnleggende behov blir truet. Dette innebære dels stimulering til økt sosial involvering (SI) for å forstå og løse problemet og dels en kamp/flukt (K/F) reaksjon som er mer kortsiktig overlevelsesorientert. Hvis SI systemet får dominerer fremmer dette problemfokus og trygget, hvis K/F reaksjoner blir for fremtredende fremmer dette et mestringsfokus rettet mot unngåelse av negative følelser og disponerer for psykiske problemer. Sterk frykt for negative følelser og den trusselen som ligger bak vil i tillegg også disponere for vaksineskepsis. Vaksineskepsis vil i tillegg også være påvirket av personlige trekk og hvilke holdninger og verdier som er mest fremtredende i de fysiske og virtuelle mellommenneskelige nettverk den enkelte orienterer seg i.