Gå til innhold
SuiT 45+ : Tromsø Havnevesen

SuiT 45+ : Tromsø Havnevesen

SuiT 45+ : Tromsø Havnevesen

Om arrangementet

Bankhjørnet - onsdag, 09. februar 2022, kl. 11:00

Senioruniversitetet

Påmelding

v/havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Tromsø Havn er Tromsø kommunes havnefaglige organ og skal tilrettelegge for sikker, bærekraftig og konkurransedyktig sjøtransport, samt utøve den myndighet og de forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen etter havne- og farvannsloven.» Del av formål hentet fra Tromsø Havns vedtekter. Det kommunale foretaket nærmer seg 200 år og er blitt en stor og betydelig næringsutvikler. I dag er Tromsø en av Norges største fiskerihavner, et viktig logistikk-knutepunkt i nord og en stor cruisehavn. Tromsø Havn skal legge til rette for maritim næringsutvikling og være en pådriver til det grønne maritime skiftet i nord. Havnedirektør Jørn-Even Hanssen vil gjøre dere mer kjent med dette spennende foretaket og fremtids- og utviklingsplanene for havneområdene.

De nye koronareglene fører til at vi kan lette litt på restriksjonene. Vi kan nå ha 70 personer i lokalet og kan avvike fra enmetersregelen. Munnbind er påkrevet når en går rundt i lokalet, men ikke når en sitter på tildelte plasser. Havnedirektør Hanssen kan bare holde ett foredrag som da blir kl. 11.00 for 70 tilhørere. Påmelding er fortsatt nødvendig og skjer fra fredag 04.02. kl 12.00. Vi gir oss aldri og ønsker velkommen til et nytt foredrag i Rødbanken 09.02!