Gå til innhold
Finnmark landforsvar – landmakten som totalforsvaret i nord

Finnmark landforsvar – landmakten som totalforsvaret i nord

Finnmark landforsvar – landmakten som totalforsvaret i nord

Om arrangementet

Festsalen - torsdag, 27. januar 2022, kl. 18:00

Tromsø Militære Samfunn

Foredrag sjef FLF og sjef HV-17

Spenningen mellom Russland og NATO har økte betraktelig de siste årene, ikke minst aktualisert gjennom den pågående krisen i Ukraina. Et av tiltakene for å bedre forsvarsevnen i nord har vært å styrke landmakten i Finnmark. Finnmark landforsvar (FLF) er etablert, Porsanger bataljon er opprettet og Hæren og Heimevernet er samlet under en kommando.
Hva er status i reetableringen av en troverdig landmakt, og er dette tilstrekkelig til å kunne forsvare landsdelen? Hvordan er FLF tenkt brukt i rammen av Forsvaret og totalforsvaret?
Sjef FLF og sjef HV-17 vil bidra med perspektiver fra sitt ståsted.
Dersom du ønsker å være tilstede i lokalet trykker du på «SKAL» i arrangementet på facebook.