Gå til innhold

Skjelettet

Skjelettet

Det finnes en egen skjønnhet i det som aldri var ment å stå fremme

Rødbanken gjennomgår den mest grundige renoveringen i sin over hundre år lange historie. En mulighet til å se bankens skjelett før det igjen dekkes til. Det som bare har praktisk funksjon, ingen pynt, ingen dekor.

Legg merke til murveggen rett frem. Man kan såvidt se den gamle buen over døra, slik den opprinnelig var murt opp.

Å studere et bilde av de nakne veggene avslører stadig flere detaljer dess lengre man ser. Alt er spor etter menneskelig aktivitet på forskjellige tidspunkt, alt for å tilfredsstille et eller annet praktisk eller estetisk behov i øyeblikket.

Bankbygningen består av mursteiner fra det gamle teglverket i Tromsdalen. Hver stein ble laget manuelt, og har et helt annet utseende enn moderne steiner. I dag er mursteiner glatte, mens datidens steiner hadde et variert relieff.

Det nedstrippede bygget viser frem bygnings-geologi. Forskjellige tider har satt sine spor, lag på lag. Kontrasten mellom de gamle mursteinene og lecablokkene er slående.

Selv om Rødbanken er uforandret på utsiden og selve bygget står, er det som om banken bygges på nytt. To menn arbeider på det som skal bli den nye utgangen til uteserveringen i Bankgata. På gulvet ligger døra til hvelvet. Dette lille rommet skal koples til hele Rødbankkvartalet og vil bli godt trafikkert av kafegjester og andre som tar snarveien gjennom kvartalet. Det blir et helt annet bygg enn det var.

 

 

Festsalen, som fungerer som midlertidig lagringsrom under ombyggingen, vil fortsatt være byens vakreste rom. Ingen får røre festsalen. Bortsett fra nytt gulv, blir rommet som før.

 

Frimurerlosjens gamle seremonilokale var med i bygget helt fra begynnelsen, og var i bruk av losjen til de flyttet ut i 1998. Deres gamle sal virker mindre mystisk når anleggsarbeiderne slipper til.

Når arbeidet først begynner, går det fort. Den spesielle takformen blir bevart, selv om den blå «himmelen» forsvant.

Ikke bare bygningsdetaljer kommer frem. Banken står på skjellsand, fra den tiden fjæra gikk helt opp hit. Skjell som er flere hundre, kanskje tusen år gamle ligger tett i tett under bankens kjellergulv. Dette er en unik sjanse til å sikre seg en souvernir før sanden blir dekket til igjen.

(Alle foto: Ingun A. Mæhlum)