Gå til innhold

Banken

Banken

Rundt forrige århundreskifte vedtok Tromsø Sparebank å bygge nytt hovedkvarter.

Oppdraget ble gitt til arkitekt Henrik Nissen, kjent for en lang rekke murgårder og kirker i Norge. Stilen er jugend, som preges av symmetri og moderat ornamentering. Banken var i sin tid byens største og mest moderne bygning. Det har aldri blitt bygget noe i Tromsø som i samme grad brøt med byens format og byggestil.

Da Tromsø Sparebank ble grunnlagt i 1836 skulle den være til nytte for samfunnet i hele landsdelen. Bankens hovedkvarter i Tromsø var i tråd med bankens filosofi. Dette var et hus for hele byen, og har rommet mange forskjellige virksomheter og funksjoner i tillegg til bank.

Stenbergs kafe holdt til på hjørnet av Fredrik Langes gate og Storgata, senere kom Sonja blomster. Kranes konditori holdt til på andre siden mot Kirkeparken og Tromsø bibliotek hadde lokaler her i 60 år før de endelig fikk midlertidige lokaler i Storgatbakken, mens Festsalen som alltid har vært brukt til mange slags formål, både private og offentlige. Av mindre offentlig tilgjengelige funksjoner forteller byggesøknaden fra 1909 om formannskapssal, athenæum, lokale for frimurere med to «tjenerrom», leilighet for vaktmester i tillegg til ni vannklossetter.

Rødbanken har vært gjennom mange endringer gjennom årene, men det har vært på innsiden. Fasaden er nesten uendret siden begynnelsen.

Rødbanken skal gjennom sin fjerde store renovering i forbindelse med at banken flytter sine kontorer til et nybygg i samme kvartal. Med unntak av noen av de best bevarte rommene, som for eksempel festsalen, har innsiden blitt revet bort for å gjøre Rødbanken til et moderne bygg.

Det finnes andre bankbygninger rundt om i landet som har gjennomgått en liknende renovasjon og bruksendring. Det som er unikt for Rødbanken er hvor tett involvert bygget har vært i byen gjennom hele sin historie. Rødbanken er ikke bare en av flere murgårder eller bankgygninger. Den er selve banken.

Rødbanken skal etter renoveringen inngå som en del av et helt nytt sammenhengende kvartal. Banken skal bli et åpent byrom for byens befolkning med butikker, kafe, restaurant og lokaler for forskjellige virksomheter.

Rødbanken skal igjen bli byens storstue.

Alle foto: Ingun A. Mæhlum