Gå til innhold

Bankhjørnet

Bankhjørnet

Et av byens viktigste historiske hjørner

Bankhjørnet den gang da. Bilde: Lokalhistoriewiki

Bankhjørnet er et av byens viktigste historiske hjørner. Her har Tromsø Sparebank hatt sine kontorer helt siden 1877, først i et enetasjes trehus som stod på tomta før Rødbanken ble oppført. Her var det et stort ur i det ene vinduet. Dette uret var et viktig landemerke og møtested i byen.

Da Rødbanken stod ferdig fikk Bankhjørnet et av de fineste næringslokalene i byen. På dette strategiske hjørnet holdt den viktige Stenbergs Café til.

Stenbergs cafe. Bilde: Lokalhistoriewiki

Stenbergs Café var allerede en institusjon da de flyttet til Bankjørnet rett etter første verdenskrig. Stenbergs hadde holdt til flere steder i byen, og var byens viktigste arena for datidens store debatter, som unionsoppgjør og avholdsspørsmålet. Stenbergs var et forum for et lokalt «collegium politicum» som daglig samlet seg her.

Bilde: Harry Gangvik arkitekt MNAL

I 1965 åpnet Sonja Johnsen Blomster et fantastisk renovert lokale med moderne interiør, skifergulv og springvann. Sonja Blomster flyttet til Sjøgata i 1971, hvor butikken holder til i dag.

Rivingen i gang. Foto: Ingun A. Mæhlum.

De siste årene har lokalet blitt brukt til minibank, vekslingsautomat og nattsafe, i tråd med at krysset Bankhjørnet ligger i har blitt mindre strategisk. Min generasjon kjenner ikke til begrepet «bankhjørnet». På samme måte som den yngre generasjon ikke kjenner til «KV-hjørnet» og «Tempo-hjørnet». Selv Wi-To-hjørnet er avskaffet, siden Willumsen Tobak har flyttet bort fra hjørnet.

En gang byens mest formidable bykryss venter på sin revansj når banken er ferdig renovert. Lokalet på Bankhjørnet utgjør en viktig fjerdedel. Et mer karakteristisk og sentralt lokale finner man nesten ikke i byen.

Lokalet bør forbeholdes en fin og offentlig virksomhet, av samme kaliber som Stenbergs Café og Sonja Blomster. Dette krysset kommer nemlig til å gjenoppstå som byens viktigste kryss. Det er i alle fall lov å tro det.

(To siste foto: Ingun A. Mæhlum)

Andre fortellinger